नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको प्रतिवद्धतापत्र (स्थानीय तह निर्वाचन २०७४)

१८ बैशाख २०७४

नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको प्रतिवद्धतापत्र (स्थानीय तह निर्वाचन २०७४) को पूर्णपाठः