पार्टी स्थापनाको एक वर्ष: समीक्षा र आगामी कार्ययोजना

६ भदौ २०७४

(नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको तेस्रो संघीय परिषद बैठक, २०७४ श्रावण ११–१३, काठमाडौं, मा प्रस्तुत तथा पारित राजनीतिक प्रतिवेदन)

डाउनलोड