नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमले एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिने

१२ बैशाख २०७४

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल एउटै निर्वाचन चिन्ह लिई सहभागी हुने भएका छन् । राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४९ को प्रावधानअनुसार एकल निर्वाचन चिन्ह लिई निर्वाचनमा सहभागी हुन दुबै पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालको नाममा दर्ता रहेको एक हातले समातेको मशाल चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा सहभागी हुन दुबै पार्टी मञ्जुर भएको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ ।

ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) मा उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवार कुन दलसँग सम्बन्धित हो त्यो समेत खुलाउनु पर्ने हुँदा दलीय पहिचान समेत कायम रहनेछ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ मा भएको व्यवस्था:

४९. एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने : (१) दफा ४८ बमोजिम निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिन्ह वा अन्य कुनै निर्वाचन चिन्ह लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो उम्मेदवार कुन दलसँग सम्बन्धित हो त्यो समेत खुलाउनु पर्नेछ ।